اخبار

موفقیت شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین در اخذ مجوز دانش بنیان

شرکت توسعه فناوری معین بصورت شرکت دانش بنیان در حوزه برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار مورد تایید قرار گرفته است

ادامه خواندن

فروش محصولات شرکت توسعه فناوری معین (داتفام) در نیمه اول سال 1399

شرکت داتفام در نیمه اول سال جاری موفق به فروش یک دستگاه از محصولات حوزه لیزر به دانشگاه محقق اردبیلی شده است.

ادامه خواندن