معرفی شرکت داتفام

شرکت دانشکاهی توسعه فناوری معین با هدف تسهیل گری  در کسب و فروش فناوری ها و محصولات فناورانه و قابل تجاری سازی ، بعنوان یک کارگزار فناوری فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز نموده است. برند تجاری شرکت اینوفام می باشد که درحال حاظر کلیه فعالیتهای تجاری شرکت شامل فروش محصولات، ارائه خدمات و واگذاری فناوری تحت این برند انجام می گیرد.

شرکت داتفام دارای دو بخش اصلی می باشد:

 • بخش کارگزاری فناوری
 • مرکز نوآوری و کارآفرینی

 

 • وظایف بخش کارگزاری:
 • شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری فناوری
 • همکاری در تهیه طرح تجاری و مطالعات امکان سنجی فناوریهای قابل فروش
 • بازاریابی و بازارسازی فناوری و محصولات فناورانه
 • تهیه قراردادهای فروش و انتقال فناوری
 • مشاوره حقوقی، مالی و مالکیت فکری به متقاضیان فناوری
 • سرمایه گذاری و سرمایه پذیری بر روی طرحهای فناورانه
 • شناسایی و رصد نیازهای بخش خصوصی و دولتی و رصد فناوریهای متناظر در دانشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه های مربوط به فعالیت شرکت در صورت نیاز
 • نظارت بر قراردادهای فروش/انتقال فناوری

وظایف بخش نوآوری و کارآفرینی

 • دفتر آموزش کسب و کارهای استارتاپی
 • برگزاری رویدادهای استارتاپی حوزه دفاعی
 • پذیرش تیمهای استارتاپی و استقرار در مرکز
 • اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای به تیمهای استارتاپی

 

 • حوزه فناوری های هدف شرکت داتفام:
 • فناوریهای medium TECH و high TECH
 • اپتیک و لیزر، نانو مواد، سوپرآلیاژها، زیست فناوری، زیست داروها و فرآورده های بیولوژیک، سامانه های فضایی و الکترونیکی، فناوری اطلاعات و سایبری، شیمی و مهندسی شیمی، مواد و فناوریهای ساخت، مکانیک،