رویداد های فناورانه

دومین مسابقه استارتاپ ها

رقابتی جذاب میان تیم های استارتاپی دانشگاه بهره مندی تیم های برتر از تسهیلات و حمایت های مرکز نوآوری و کارآفرینی

ادامه خواندن

فراخوان طرح‌های کسب و کار حوزه دریایی

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه با همکاری مرکز نوآوری باز دریایی اقدام به برگزاری فراخوان در حوزه نیازمندیهای سازمانهای صنعت دریایی کشور نموده است. لذا از دانشجویان و تیمهای استارتاپ دانشگاه که توانایی انجام طرحهای فوق را دارند تقاضا می‌شود طرح پیشنهادی را به دفتر مرکز نوآوری دانشگاه تحویل نمایند و یا از طریق ایمیل ارسال نمایند.

ادامه خواندن