منشور اخلاقی شرکت داتفام

شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین (داتفام) در راستای ایفای نقش سازمانی خویش و ارتقاء اثر بخشی و کار آمدی و فراهم نمودن محیطی پویا و سالم، اصول و ارزشهای اخلاقی زیر را در سه بخش، بمنظور تعالی شرکت بعنوان منشور اخلاقی خود برگزیده است.

بخش اول: مشتریان

 1. احترام و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 2. اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
 3. حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
 4. انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
 5. پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.

بخش دوم: تامین کنندگان

 1. مواجهه صادقانه، صریح و همراه با احترام متقابل با تأمین‏ کنندگان، سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 2. انصاف در عقد قرارداد، پای‏بندی به مفاد قرارداد و پرداخت به‏ موقع مطالبات، مشی ما با تأمین‏ کنندگان است.
 3. نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی تأمین‏ کنندگان، در اختیار ما است، امانت دار هستیم.
 4. تأمین‏ کنندگان، ما را همیشه نقدپذیر خواهند یافت. اطلاع‏ یابی از دیدگاه‏ ها و انتقادهای آنان و پاسخگویی به آنها، تعهد اخلاقی ما است.
 5. همکاری ما با تامین کنندگان براساس اطلاعات ارائه شده توسط تامین کننده می باشد. براین اساس دریافت اطلاعات فنی و مالی از تامین کنندگان را حق مشتری می دانیم و معتقدیم که ارائه اطلاعات خلاف واقع بین طرفین به ارتباط مستمر لطمه خواهد زد.
 6. حمایت معنوی از تأمین‏ کنندگان، مساعدت و حسن همکاری در شرایط بحرانی و استمرار همکاری بر اساس رضایتمندی، خصلت سازمانی شرکت است.
 7. تعامل با تأمین‏ کنندگان را بر بیان دقیق و شفاف انتظارات و تعهدات طرفین بنا می‌نهیم.
 8. برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق تأمین‏ کنندگان می‌دانیم و در نظارت، ارزیابی و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه‌ای را حاکم می‌دانیم.

بخش سوم: کارکنان شرکت

 1. پایبندی به ارزشهای اخلاقی و رعایت اصول تعهد، صداقت، اعتماد، صراحت و صمیمیت
 2. رعایت احترام، ادب، متانت و خوش رویی نسبت به همکاران
 3. ترویج سلامت اداری و رعایت راز داری و حفظ اسرار سازمانی
 4. حضور به موقع در محل کار و رعایت انضباط کاری
 5. استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف با رعایت صرفه جویی خردمندانه و دلسوزانه
 6. احترام به حقوق همکاران و ایجاد فرهنگ اعتماد متقابل
 7. مسئولیت پذیری و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، تعهد به پاسخگویی در قبال وظایف