پیام مدیریت

توسعه اقتصاد دانش بنیان یکی از مهمترین راه‌های توسعه کشور است. همچنین بومی سازی محصولات و فناوریها متناسب با نیاز حال و آینده کشور با تکیه بر دانش بومی و نیروهای جوان یکی از بهترین و سازنده ترین جنبه‌های فعالیت اقتصاد دانش بنیان به شماره می‌رود. کشوری که مردمی متعهد داشته باشد و با تکیه بر دانش بومی بیش از نیازش تولید کند، کشور مستقلی است که خواهد توانست شرایط زندگی بهتری را برای مردم خود فراهم نماید.

از آن‌جا که ماموریت فن بازار اینوفام برقراری ارتباط بین عناصر دخیل در تولید و توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان می باشد؛ ما با تکیه بر دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای بومی و تجارب پیشین خواهیم توانست با ارتباط موثر با ذینفعان سهمی موثر در بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز کشور، ارتقاء سطح فناوری و تبدیل علم به ثروت داشته باشیم. همچنین با مشارکت و همکاري با ذینفعان حداکثر تلاش خود را جهت ارتقاء فناوری‌هاي برتر جهاني و نيز استفاده حداکثری از توانمندي‌هاي علمي، صنعتي، مالی و اجرايي در سطح ملی و بین‌المللی به عمل خواهیم آورد.

 

مدیر فن‌بازار

دکتر جعفر محمدیان موسی آبادی