موفقیت شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین در اخذ مجوز دانش بنیان

موفقیت شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین در اخذ مجوز دانش بنیان

موفقیت شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین در اخذ مجوز دانش بنیان
    با پیگیری های صورت گرفته و در تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری، پس از بررسی و ارزیابی های تخصصی صورت گرفته از سوی کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکت توسعه فناوری معین طبق «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان» و «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی .نوآوری ها و اختراعات« ، بصورت شرکت دانش بنیان در حوزه برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار مورد تایید قرار گرفته است.
    بی شک این موفقیت مرهون و متعلق به کلیه تلاشگران و همکاران عرصه های فنی و تخصصی می باشد. بدین وسیله شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین ضمن پاس داشت تلاش .مجدانه همه محققین در حصول به این امر مهم، این موفقیت را به همه مدیران، همکاران و محققین صمیمانه تبریک عرض می نماید.