حریم سنج لیزری

حریم سنج لیزری

هدف پروژه

جایگزینی روش دقیق لیزری برای اندازه گیری فواصل مهم در خطوط انتقال و توزیع برق با دقت بسیار بالا (
۱cm+-)از راه دور با روش های غیر دقیق و قدیمی(همچون استفاده از شاخص و متر
)

ویژگی های قابل اندازه گیری محصول / خروجی

اندازه گیری فلشو کلیرانس

انداازه گیری فاصله بین دو ستون

اندازه گیری فاصله بین حریم تا عارضه

اندازه گیری فاصله عمودی خطوط متقاطع

مهمترین دستاورد کل پروژه

۱. کاربری آسان و لذت بخش فقط با چند کلیک

۲. ذخیره فواصل اندازه گیری شده در حافظه دستگاه

۳. عکس برداری از محل

۴. ثبت مختصات جغرافیایی و اطلاعات شبکه برق مورد نظر

۵. انتقال اطلاعات ذخیره شده از طریق ، Wifi,USB,bluetooth بر روی رایانه ، تبلت یا موبایل

۶. ایمنی بالا بواسطه اندازه گیری از راه دور

۷.بدون نیاز به بی برق کردن خط

۸. تصحیح خطاهای بوجود آمده در اندازه گیری های سنتی (عمود نبودن متر نسبت به حریم و یا خطای ناشی از چرخ متر بر روی زمین ناهموار)

۹. کوچک و کم بودن دستگاه

۱۰. قیمت کم