آزمایشگاه/ کارگاه کامپوزیت

آزمایشگاه/ کارگاه کامپوزیت

 

عنوان خدمات

واحد

هزینه   ریال

توضیحات

پخت و حرارت دهی تحت انواع آون خلا ء و اوتوکلاو تحت فشار

ساعت

۳۰۰,۰۰۰

 سیصد هزار ریال به ازاء هر ساعت دما دهی بدون فشار - سه میلیون ریال به ازائ هر ساعت دما دهی با فشار

تست شرایط محیطی/ فریزر-انکوباتور

ساعت

۳۰۰,۰۰۰

 سیصد هزار ریال به ازاء هر ساعت قرار گیری در شرایط محیطی

تعیین خواص مکانیکی المان ها کامپوزیتی/ ساخت انواع نمونه های کامپوزیتی

نمونه

 

۱- تست اکسی استیلن (اعمال دما تا ۳۵۰۰ درجه) ۲ میلیون ریال برای هر نمونه - ۲- تست یونیورسال چهارصد هزار ریال برای هر نمونه-۳-تست مودال پنج میلیون ریال برای هر قطعه

ساخت قطعات با روش فیلامنت وایندینگ

ساعت

۳,۰۰۰,۰۰۰

 

ماشینکاری CNC ۳ محور مخصوص کامپوزیت

ساعت

۱,۰۰۰,۰۰۰

 

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۵۰۰ برابر و قابلیت عکسبرداری دیجیتال از بالا و پایین نمونه

ساعت/عکس

۳۰۰,۰۰۰

 سیصد هزار ریال به ازاء هر ساعت کار با دستگاه و پنجاه هزار ریال به ازاء هر عکس

.