آزمایشگاه مرجع مواد فلزی

آزمایشگاه مرجع مواد فلزی

.

فهرست خدمات آزمایشگاهی

الف) آزمایشگاه خواص مكانيكي مواد

توضیحات

هزینه   ریال

واحد

عنوان خدمات

هزینه setup جهت تست های کشش، خمش، فشار و خستگی در این موارد به ازای هر ساعت خدمات، مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به هزینه انجام تست اضافه می شود.

۰۰۰/۹۸۰

هر نمونه

تست كشش، خمش و فشار در دماي محيط با گراف و محاسبات

۰۰۰/۱۵۰/۱

 هر نمونه

تست کشش در دمای محیط با گراف و محاسبات با اکتنسیومتر

۰۰/۱۵۰/۳

 هر نمونه

تست كشش و فشار در دماي بالا با گراف و محاسبات

۰۰۰/۷۰۰/۴

 ساعت کاری

تست خستگي کششی و فشاری (High & Low Cycle)

۰۰۰/۱۵۰

 ساعت کاری

تست خستگی چهار نقطه ای دورانی

 

۰۰۰/۴۳۰

 هر نمونه

شيارزني نمونه‌ ضربه

۰۰۰/۴۷۰

 هر نمونه

تست ضربه در دماي محيط

۰۰۰/۳۰۰/۱

 هر نمونه

تست ضربه در دماي پایین (تا دمای۱۸۰- درجه سانتیگراد)

۰۰۰/۴۶۰

 هر نمونه

تست سختي سنجي ماکرو (راکول- برینل- ویکرز)

۰۰۰/۵۲۰

 هر نمونه

تست ميكروسختي سنجي

۰۰۰/۹۰۰

 هر نمونه

اندازه گیری طول ترک جهت تعیین چقرمگی شکست

 هر ساعت کاری ۰۰۰/۱۶۰ ریال

۰۰۰/۷۰۰/۱

 نصب هر نمونه

تست خزش دمای پایین / متوسط / بالا

 

۰۰۰/۰۰۰/۶

 هر نمونه

تست پیچش گرم (شبیه سازی نورد گرم)

ب) خدمات آزمايشگاه غير مخرب

 

۰۰۰/۱۰۰/۵

 اکیپ روز

آزمون غیر مخرب به روش التراسونيك (UT)

۰۰۰/۰۰۰/۴

 اکیپ روز

آزمون غیر مخرب به روش ذرات مغناطيسي (MT)

۰۰۰/۰۰۰/۴

 اکیپ روز

آزمون غیر مخرب به روش مايعات نافذ (PT) و فلئورسنت

۰۰۰/۶۰۰

 هر نمونه

ضخامت سنجي به روش آلتراسونيك

Edy Current or Magnetic Test

۰۰۰/۴۰۰

 هر نمونه

اندازه‌گيري لايه پوشش تا ۱۰۰۰میکرون(یک میلی متر)

ج) خدمات آزمايشگاه متالوگرافي

 

۰۰۰/۹۵۰

 هر نمونه

متالوگرافي و تعيين ساختار فلزات آهني با ارائه عكس و ریزساختار روی CD

۰۰۰/۴۵۰/۱

 هر نمونه

متالوگرافي و تعيين ساختار آهني با عكس و تفسير ساختار

۰۰۰/۳۸۰

 هر نمونه

پوليش

۰۰۰/۴۲۰

 هر نمونه

الکتروپولیش و الکترو اچ بدون ساخت محلول

۰۰۰/۶۵۰

 ساعت کاری

ميكروسكوپ نوري

۰۰۰/۳۰۰

 هر نمونه

تهیه مانت

۰۰۰/۸۰۰/۲

 هر نمونه

اندازه گیری اند

.