آزمایشگاه مرجع مواد فلزی

آزمایشگاه مرجع مواد فلزی

.

فهرست خدمات آزمایشگاهی

الف) آزمایشگاه خواص مكانيكي مواد

توضیحات

هزینه   ریال

واحد

عنوان خدمات

هزینه setup جهت تست های کشش، خمش، فشار و خستگی در این موارد به ازای هر ساعت خدمات، مبلغ 000/600 ریال به هزینه انجام تست اضافه می شود.

000/980

هر نمونه

تست كشش، خمش و فشار در دماي محيط با گراف و محاسبات

000/150/1

 هر نمونه

تست کشش در دمای محیط با گراف و محاسبات با اکتنسیومتر

00/150/3

 هر نمونه

تست كشش و فشار در دماي بالا با گراف و محاسبات

000/700/4

 ساعت کاری

تست خستگي کششی و فشاری (High & Low Cycle)

000/150

 ساعت کاری

تست خستگی چهار نقطه ای دورانی

 

000/430

 هر نمونه

شيارزني نمونه‌ ضربه

000/470

 هر نمونه

تست ضربه در دماي محيط

000/300/1

 هر نمونه

تست ضربه در دماي پایین (تا دمای180- درجه سانتیگراد)

000/460

 هر نمونه

تست سختي سنجي ماکرو (راکول- برینل- ویکرز)

000/520

 هر نمونه

تست ميكروسختي سنجي

000/900

 هر نمونه

اندازه گیری طول ترک جهت تعیین چقرمگی شکست

 هر ساعت کاری 000/160 ریال

000/700/1

 نصب هر نمونه

تست خزش دمای پایین / متوسط / بالا

 

000/000/6

 هر نمونه

تست پیچش گرم (شبیه سازی نورد گرم)

ب) خدمات آزمايشگاه غير مخرب

 

000/100/5

 اکیپ روز

آزمون غیر مخرب به روش التراسونيك (UT)

000/000/4

 اکیپ روز

آزمون غیر مخرب به روش ذرات مغناطيسي (MT)

000/000/4

 اکیپ روز

آزمون غیر مخرب به روش مايعات نافذ (PT) و فلئورسنت

000/600

 هر نمونه

ضخامت سنجي به روش آلتراسونيك

Edy Current or Magnetic Test

000/400

 هر نمونه

اندازه‌گيري لايه پوشش تا 1000میکرون(یک میلی متر)

ج) خدمات آزمايشگاه متالوگرافي

 

000/950

 هر نمونه

متالوگرافي و تعيين ساختار فلزات آهني با ارائه عكس و ریزساختار روی CD

000/450/1

 هر نمونه

متالوگرافي و تعيين ساختار آهني با عكس و تفسير ساختار

000/380

 هر نمونه

پوليش

000/420

 هر نمونه

الکتروپولیش و الکترو اچ بدون ساخت محلول

000/650

 ساعت کاری

ميكروسكوپ نوري

000/300

 هر نمونه

تهیه مانت

000/800/2

 هر نمونه

اندازه گیری اند