موفقیت تیم استارتاپ متعال در مرکز نوآوری و کارآفرینی

موفقیت تیم استارتاپ متعال در مرکز نوآوری و کارآفرینی

استارتاپ متعال یکی از تیم های مستقر در مرکز نوآوری و کارآفرینی، پس از گذراندن دوره رشد (ایده تا محصول) موفق به دستیابی نمونه اولیه محصول در حوزه اینترنت اشیاء گردید. محصول این استارتاپ مورد توجه یکی از شرکت های صنعتی کشور قرار گرفته و سرمایه گذاری اولیه به منظور تجاری سازی آن محصول در حال انجام می باشد.

مرکز نوآوری و کارآفرنی دانشگاه ضمن ابراز خرسندی، این موفقیت را به تیم متعال تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون در ادامه مراحل کارشان را دارد.