فراخوان طرح‌های کسب و کار حوزه دریایی

فراخوان طرح‌های کسب و کار حوزه دریایی

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه با همکاری مرکز نوآوری باز دریایی اقدام به برگزاری فراخوان در حوزه نیازمندیهای سازمانهای صنعت دریایی کشور نموده است.

لذا از دانشجویان و تیمهای استارتاپ دانشگاه که توانایی انجام طرحهای فوق را دارند تقاضا می‌شود طرح پیشنهادی را به دفتر مرکز نوآوری دانشگاه تحویل نمایند و یا از طریق ایمیل ارسال نمایند.

برای کلیه طرحهای ارسالی جلسات مشاوره رایگان برگزار می گردد.

آدرس ایمیل جهت ارسال طرح:

info@inofam.ir

آدرس مرکز: درب ورودی دانشگاه؛ طبقه فوقانی موسسه کوثر

@inofam

دانلود فایل نیازمندی های فراخوان دریایی