عضویت شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین (داتفام) در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

عضویت شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین (داتفام) در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

شرکت داتفام با ارائه بیش از ۴۰۰ خدمت در لبزنت آماده خدمت رسانی به جامعه علمی و صنعتی کشور می باشد.
تلفن تماس: ۲۲۹۷۰۲۵۷

ایمیل: lab@inofam.ir

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد.

در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی مانند حوزه فنی و مهندسی مانند مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارایه می‌شود.