سامانه احیاء ساز هوای تنفسی تجمعی

سامانه احیاء ساز هوای تنفسی تجمعی

شرح محصول:

 سامانه احیاء ساز هوای تنفسی تجمعی به نحوی طراحی و ساخته شده است که در آن بر اثر واکنش شیمیائی بین صفحات احیاءساز هوای تنفسی و گازهای بازدم تنفسی انسان، گاز اکسیژن تولید و گاز دی اکسید کربن حذف می­گردد. در اثر تنفس انسان در هر محيط بسته گاز O۲ موجود مصرف شده و گاز CO۲ و رطوبت توليد مي­شود. با گذشت زمان ميزان اكسيژن محیط كاهش يافته و غلظت گاز CO۲ و همچنین ميزان رطوبت افزايش مي­يابد. براي تنفس انسان ميزان O۲ محيط بايد در حد ۲۱-۱۹% باشد. تنفس در محيط­هایي با سطح O۲ كمتر از ۱۷% خطرناک است. وجود گاز CO۲ تا غلظت ppm۵۰۰۰ در محیط، براي تنفس انسان مشكل ايجاد نمي­کند. اما مکان­هایی با غلظت بالاتر از ppm ۱۸۰۰۰ غير قابل تنفس براي انسان تلقي می­شود. با استفاده از سامانه یاد شده در هر محیط بسته میزان اکسیژن و دی اکسید کربن در حد نرمال حفظ خواهد شد. ضمناً، با توجه به اینکه پایه اصلی صفحات احیاء ساز مورد استفاده در سامانه، اکسیدان­های قوی می­باشد؛ لذا، این ترکیبات باکتری­ها و میکروب­ها را از بین برده و گازهای آلاینده شامل H۲S، CO و ... را نیز در حد کم جذب می­نمایند.

  • ویژگی­های محصول:
  1. خالص­سازي و بازيابي واقعي هواي تنفسي بصورت همزمان
  2.  فعاليت متناسب با تعداد افراد و میزان غلظت گازهاي بازدم تنفسي(هوشمند)
  3. كارايي مناسب در فشارهاي بالا
  4. فاقد پيچيدگي كنترل
  5. عدم نیاز به انرژي مصرفي
  6.  قابليت اطمينان ۱۰۰%

مشخصات فنی محصول :

ردیف

عنوان

توضیحات

۱

میزان کارایی

۹۶ نفر ساعت

۲

وزن سامانه شارژ شده

۲۵ کیلوگرم

۳

وزن سامانه شارژ نشده

۱۵ کیلوگرم

۴

وزن صفحات احیاء ساز 

۱۰ کیلوگرم

۵

طول

۳۷ سانتی متر

۶

عرض

۲۹ سانتی متر

۷

ارتفاع

۶۲ سانتی متر