دومین مسابقه استارتاپ ها

دومین مسابقه استارتاپ ها

تیم های شرکت کننده فرم حضور در مسابقه را از طریق وب سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانلود کرده و پس از تکمیل و تایید همه اعضای تیم در آدرس زیر ثبت نام اولیه را انجام داده و فایل را آپلود نمایند.

جهت دانلود فرم اینجا کلیک کنید

جهت ورود به صفحه ثبت نام اینجا کلیک کنید